Vyberte stránku

V pondělí 11. července začala platit dlouho připravovaná dopravní opatření v centru Budějovic. Ta mají výrazně zklidnit automobilovou dopravu na náměstí a v ulicích historického centra města. Jak vidíte na přiložené mapě, všechny ulice zůstávají v zásadě automobilem dostupné. Specifické výjimky pak platí pro zásobování. Změny v organizaci dopravy, zejména zjednosměrnění některých ulic, ale ve svém důsledku výrazně sníží počet aut v centru. Zcela zásadním opatřením je zrušení tranzitní zkratky ze Sadů na Lidickou třídu přes náměstí. Ulice Biskupská je zjednosměrněna. U Černé věže vzniká v denních hodinách pěší zóna (v nočních hodinách 22-06h je z důvodu omezení hluku v okolních ulicích tato pěší zóna zprůjezdněna). Na vjezdu do těchto ulic je nové dopravní značení a v prvních dnech zde budou řidiče na změny upozorňovat strážníci městské policie.

PROJEKT PROJEDNANÝ S VEŘEJNOSTÍ

Termín účinnosti nových opatření se bohužel z různých důvodů několikrát změnil. Všechna dopravní opatření jsou ale připravena zodpovědně a pečlivě. Projekt zklidnění dopravy v historickém centru Budějovic je připraven na základě analýz dopravy, dotazníkových šetření mezi rezidenty, místními podnikateli i širokou veřejností. K projektu proběhlo několik veřejných projednání a odbor dopravy, který vydal potřebná rozhodnutí zohlednil všechny písemně podané připomínky. Není změna, která by vyhovovala všem. Jsme ale přesvědčeni, že zklidnění dopravy v historickém centru Budějovic je správnou cestou.

Dopravní změny jsou jednou z prvních etap plánovaných změn v centru města. Následovat by měly menší stavební úpravy (př. vysuvné kolíky v pěších zónách) a v dlouhodobém horizontu změny povrchů v pěších zónách.

DOPRAVNÍ ZMĚNY V CENTRU V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Od kdy budou platit nová dopravní opatření v centru města?

Změny v organizaci dopravy v centru Českých Budějovic začnou platit od pondělí 11. července 2022. V pátek 8.7. nabylo účinnosti opatření obecné povahy. Dopravní značení bude úplné o půlnoci z neděle na pondělí 11.7. Nový Ceník je účinný od 1.7.2022, ale v centru se pojede ještě podle starého do 10.7. a to proto, aby Ceník a Opatření obecné povahy začaly fakticky fungovat současně. Tedy od 11.7.2022.

Co bude opatření znamenat pro držitele parkovacích oprávnění „A“?

Celé opatření nabídne nově parkovací místa v centru, uvnitř hradeb (oblasti tarifu CBT4 a CBT5) pro držitele parkovacího oprávnění oblasti „A“ v počtu 108 ve všední dny od 18:00 do 8:00 hod a o víkendu a svátcích 0-24 hod., a to bez další úhrady. K tomu nově 88 parkovacích míst celodenně, tj. 24 hodin / 7 dní v týdnu, a to v úsecích jinak placených návštěvnických stání bezprostředně kolem centra, např. v ulici F. A. Gerstnera, Karla IV. a pod (oblasti tarifu CBT3). Na těchto 88 parkovacích místech mohou držitele oprávnění „A“ parkovat bez další úhrady a bez jakéhokoliv časového omezení. Na Senovážném náměstí je k rovněž dispozici 94 parkovacích míst pro noční a víkendové stání rezidentů z oblasti „A“.

Bude možné na náměstí vjet a zaparkovat?

Ano. Na Náměstí Přemysla Otakara II. bude možné vjíždět. Upravuje se pouze trasa tím, že průjezd kolem Černé věže bude volný pouze v době nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00, aby se noční doprava odklonila od ulic Hroznová, Česká a Kněžská a také pro zásobování v časech 6 až 10 a 18 až 20 hod. Jinak bude v tomto úseku pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů. Ruší se placená návštěvnická stání na severní straně náměstí. Na zbývajících třech stranách náměstí návštěvnické placené parkování zůstává. Nově se zde zavádí poplatek i za noční a víkendové stání. Všechna tato placená návštěvnická místa na náměstí mohou od 18:00 do 8:00 hod. a o víkendech a svátcích 0 – 24 hod. bezplatně využít držitelé oprávnění „A“.

Bude množné projet stále tranzitně centrem města od ulice U Černé věže do ulice F. A. Gerstnera (směrem k soudu)?

Ne. To už možné nebude. V organizaci dopravy je největší změnou vznik pěší zóny v ulici U Černé věže v úseku mezi Hroznovou a Kanovnickou. Tímto úsekem projedete pouze od 22:00 do 6:00 hodin a poté už pouze zásobování v obvyklém intervalu ráno a večer. Nově bude ulice Biskupská v úseku mezi Širokou a Zátkovo nábřežím jednosměrná. V tomto úseku bude možné ulicí Biskupskou pouze vjet směrem na náměstí, ale nebude možný výjezd směrem z centra. Tato změna má stěžejní význam pro omezení tranzitní dopravy přes Náměstí Přemysla Otakara II.

Mění se něco pro zásobování provozoven?

Pro zásobování se nemění nic, zůstává platit současný, léta používaný systém.

Bude zajištěn dohled nad dodržováním nařízení?

Ano. Městská policie bude dohlížet na dodržování dopravních opatření. Současně Městská policie bude zvýšenou měrou kontrolovat oprávněnost k parkování, aby se zamezilo neoprávněnému parkování na úkor rezidentů a abonentů a neplacení na návštěvnických místech.