Vyberte stránku

Městu také přijde účet za energie, všechny služby pro občany ale udržíme. Žádné uzavírání škol nebo zima v domovech pro seniory v Budějovicích nehrozí. Město musí fungovat a dál se rozvíjet i v době krize. To říká první náměstek primátora Juraj Thoma, v jehož gesci je především územní plánování, strategický rozvoj a kultura. Lídr kandidátky hnutí Občané pro Budějovice v nadcházejících volbách do zastupitelstva Českých Budějovic.

Hodně se mluví o cenách energií, o jejich rapidním růstu. Ale město také „platí účty“. Počítáte s tím?

Jistě. Energetická krize doléhá i na hospodaření města, očekáváme asi šestinásobné navýšení nákladů na energie. Málokdo si uvědomuje, co všechno město platí, provozuje a jaké služby zajišťuje. To není pouze chod magistrátu, ale vytápíme všechny naše mateřské a základní školy, jesle, domovy pro seniory, staráme se o svážení odpadu, spolufinancujeme provoz městské hromadné dopravy, na jejímž provozu se nárůst energií i pohonných hmot podepsal enormně.

Právě o školách se hodně v médiích mluví, lidé se také obávají snižování vytápění v domovech seniorů, jak to vnímáte?

Naší výhodou je to, že jsme už předem prozíravě město na případné krize připravovali. Za mého primátorování jsme od všech akcionářů vykoupili akcie teplárny a díky tomu dnes můžeme plně kontrolovat cenu tepla a teplé vody. V posledních letech jsme zateplili téměř všechny školní budovy. Získali jsme na tyto projekty evropské dotace, takže náklady města byly relativně malé, zato úspory se vyplatí v krátkém časovém horizontu. V uplynulém volebním období jsme připravili řadu dalších projektů směřujících k větší energetické soběstačnosti města. Této oblasti se věnuje především náš náměstek Ivo Moravec. Schválili jsme také novou strategii teplárny, která umožní ekonomičtější a zároveň ekologičtější provoz. Město tak bude velkou část energie samo vyrábět z vlastních zdrojů a přibude i závod na energetické využití odpadu – ZEVO v Novém Vrátě. Pro budoucí radnici to musí být priorita.

Nemělo by město podpořit lidi napřímo nějakým finančním příspěvkem? Jihočeský kraj ho už slibuje.

Ano, návrh Jihočeského kraje na takový příspěvek byl na posledním zasedání městského zastupitelstva schválen. Zde je ale třeba říci, že poskytování obdobných příspěvků je především úloha státní sociální podpory – typicky příspěvku a doplatku na bydlení, který je již zaveden. Problém je spíše v tom, že o něj žádá jen zlomek těch, kteří na něj mají nárok. S naším náměstkem pro sociální věci Tomášem Chovancem, který pracuje se sociálními pracovníky i neziskovými organizacemi, řešíme, jak lidem tuto podporu co nejefektivněji zprostředkovat. Opět ale musím zdůraznit, povinností města je především zajistit lidem služby, které zajišťuje. Nemůžeme před volbami nabízet peníze, které nám budou na konci topné sezony chybět.

A co investice – může se zdát, že teď není vhodný čas na realizaci projektů jako je rekonstrukce Slavie, Domu umění nebo městských parků. Nebyla by škoda takové projekty zastavit?

To by rozhodně byla škoda. Nemůžeme teď na další rozvoj města rezignovat a nechávat si ujíždět vlak. Veřejný sektor má v době krize investovat, nabízet pracovní příležitosti, a dávat tak impuls soukromému sektoru. Všechny tyto projekty navíc peníze do města prokazatelně přináší. Jsou spolufinancovány z prostředků EU, tedy dostávají do Budějovic evropské peníze, které by jinak putovaly jinam. Jsme navíc přesvědčeni – a to i na základě konkrétních analýz zpracovaných přímo pro Budějovice – že rozvoj kulturního a kreativního průmyslu městu ekonomicky prospěje. Stejně tak investice do školství, do modernizace dopravy i samotného úřadu.

Když už jsme u investic. Co vnímáte jako svou prioritu pro nadcházející volební období? Kromě výše uvedeného je to určitě výstavba bytového domu ve Čtyřech Dvorech. Nedostatek dostupného bydlení začíná být v Budějovicích vážný problém. Důležité jsou samozřejmě také dopravní stavby, i když tady je nutné říci, že ty nejzásadnější, na které město už desítky let čeká, staví stát a kraj, byť se jako město snažíme pomoci všemi dostupnými prostředky. Chceme se zaměřit hlavně na záchytná parkoviště, ostatně první vlaštovkou je parkovací dům u sportovní haly, jehož výstavba by měla začít už v těchto týdnech. Co ale vnímáme jako Občané pro Budějovice zásadně, byť toto téma neplní titulní strany, je rozvoj městských čtvrtí. Na našich stránkách najdete mapu drobných změn, které se v okrajových čtvrtích podařily. Tady bych chtěl velmi poděkovat občanům, kteří navrhli vlastní projekty v participativním rozpočtu. Velkou výzvou bude ale nový územní plán, který jsme začali připravovat a který bude příští zastupitelstvo schvalovat. Aktuálně platný územní plán je starý už 20 let a je to znát. V tom novém chceme klást důraz na rozvoj lokálních center, na občanskou vybavenost a zeleň v nové zástavbě.

A nejsou to jen předvolební sliby?

Nejsou. Na přípravě většiny z těchto projektů už totiž pracujeme. Tak velké investice ale reálně město nemůže realizovat během jednoho volebního období. Je nutné projekty kvalitně připravit, zajistit financování a absolvovat to zdánlivě nekonečné kolečko veškerého schvalování. V tomto ohledu jsme ale udělali oproti předchozímu vedení radnice velké změny. Začali jsme velké městské investice připravovat formou architektonických soutěží, do kterých jsme zapojili odborníky i zástupce všech stran v zastupitelstvu. Podařilo se nám tak najít na většině investic a jejich podobě širokou shodu. Proto věříme, že tyto projekty neskončí jen jepičím životem jednoho zastupitelstva a nebude na ně padat prach. Dostaneme-li důvěru voličů, dotáhneme všechny tyto investice do úspěšného konce.

Juraj Thoma