Vyberte stránku

Zastupitelstvo města v pondělí 3. dubna po dlouhé, ale prázdné debatě schválilo vznik zapsaného ústavu, který bude nositelem naší kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK). Zapsaný ústav převezme roli, kterou měl v prvním, úspěšném kole zapsaný spolek Budějovice2028. Ten dovedl město k postupu do finále. Porazili jsme Brno a Liberec. Skvělá práce! Spolu s námi postoupil do finále Broumov. Kdo z této dvojice bude nositelem titulu, budeme vědět asi v polovině letošního roku.

Nově založený zapsaný ústav bude nejenom odpovědný za přípravu a podání finálové přihlášky, ale po našem vítězství bude odpovědný také za realizaci celého projektu EHMK . Od programu, přes organizační zajištění a řízení finančních toků. Proto je nesmírně důležité, jak bude ústav personálně a finančně zajištěný. 

Kdyby se pondělní debata točila kolem těchto témat, neměl bych žádných výhrad. Jenomže jak to  nyní  bývá na zastupitelstvu zvykem, název bodu a projednávané téma ještě neznamená, že se o něm skutečně diskutuje.  A co víc, k diskusi stávající koalice už nepotřebuje ani partnera, který je schopen fundovaně odpovědět na otázky zastupitelů. Jak jinak si vysvětlit, že u takto významné věci chyběli lidé ze spolku Budějovice2028, kteří připravili celé první kolo a pracují na kole druhém a budou se částečně přesouvat do nově založeného ústavu. Protože celý tým velice dobře znám přišlo mi to velice podivné. Nakonec jsem zjistil, že nebyli přítomní, protože náměstkyně pro kulturu Kudláčková jim řekla, ať nechodí. Normální mi to nepřipadá. Stejně tak mne zarazilo, že paní náměstkyně ani diskusi nedominovala. Ovládlo ji duo Kuba a Maroš. Obvyklým zupáckým způsobem se pustili do kritiky prvního kola a celého týmu. Co na tom, že jsme byli úspěšní a jsme ve finále. Ostatně už předtím, na semináři pro zastupitele se pustili do kádrování jednotlivých projektů. Dokonce s pohrůžkou, že Martin Kuba to nikdy nepodepíše, zůstane-li tam to či ono. Nepochybuji ani na chvilku, že vůbec nemají ani zdání o tom, o čem tento projekt je. Možná proto se mne pokoušeli neustále vyvolávat jako malého žáčka ve škole, abych jim to vysvětlil. Jako by snad neseděli v uplynulých čtyřech letech v tom samém zastupitelstvu, které přihlášku schválilo jednohlasně. 

Jak jsem již napsal, po dlouhé, ale prázdné debatě byl ústav založen a kandidatura města je po formální stránce ošetřena. Zapsaný ústav bude řídit jeho ředitel jmenovaný správní radou, která má výkonné pravomoci. Na činnost ústavu bude dohlížet dozorčí rada. Jako vždy bylo personální složení správní a dozorčí rady hlubokým tajemstvím a jména jsme se dozvěděli až přímo na jednání zastupitelstva. Asi proto, že radniční koalice neomylně vnesla do příprav zmatky. Ostatně je to nyní její modus operandi. Tak jsme se nejdřív dozvěděli, že každý klub má navrhnout člena správní a člena dozorčí rady. Za nás Juraj Thoma do správní rady a Světlana Procházková do rady dozorčí. Za pár dní už z toho bylo buď jednoho do správní rady, anebo jednoho do dozorčí rady. Předpokládal jsem proto, že budu tedy zvolen do správní rady jakožto bývalý náměstek, který byl v předchozím volebním období za kandidaturu zodpovědný. Od nové náměstkyně Kudláčkové jsem se nicméně dozvěděl, že mi „může nabídnout“ jenom místo v dozorčí radě, pro správní radu jsem prý pro koalici „nepřijatelný“ a post byl nabídnut SPD. Absurdní.

Stejně jako výroky Kuby, že ředitelem nemůže být ten a ten a že tým bude muset projít razantní obměnou. Tomu říkám profesionální motivační výkon před finálovým utkáním! Ostatně jsem zvědav, jak na tyto rýpance bude reagovat hodnotící dvanácti členná porota, jenž se seznamuje i s mediálním monitoringem kandidatury. 

Co budu moci, budu dále tým, který pro mne nebyl nepřítelem, ale partnerem podporovat. Stejně i jedinečnou šanci Budějovic být vítězem ve skutečně prvním celoevropském projektu města.

A poznámka pod čarou:

Ne, nejsem paranoidní. Kromě toho, že mi nebylo umožněna účast ve správní radě ústavu řídícího projekt naší kandidatury, jsem byl vyhozen i z hodnotící komise na rekonstrukci KD Slavia, kterou jsem měl taktéž celé předchozí čtyři roky na starost a kterou jsem dovedl až do momentu, kdy má projekt stavební povolení a evropskou dotaci 177 milionů korun. Počet členů této komise je přitom libovolný, záleží pouze na radě města. ODS si z ní ale podle všeho udělala takovou nechvalně známou prověrkovou komisi.