Vyberte stránku

Taková triviální větička, která však o dvou budějovických projektech platí beze zbytku. Mám na mysli probíhající projektovou přípravu Slunečního ostrova v rámci strategické studie Město a voda a izolovaný ostrov, který zatím téměř uprostřed města tvoří areál výstaviště.

Bylo skvělé, že když jsem v roce 2020 studii Město a voda předkládal radě města ke schválení, její autoři z A8000 už počítali se vznikem jednoho ostrova, toho Slunečního, i s revitalizací toho druhého, areálu výstaviště. V projektech pro Sluneční ostrov bylo mimo jiné nutné určit polohu dvou nových lávek přes Vltavu na straně výstaviště i Jiráskova nábřeží. Důležité je to proto, že tímto novým plánovaným propojením se Výstaviště vlastně otevře.

Samozřejmě, že na straně výstaviště to předpokládá další opatření. Mimo jiné zbourání ohradní zdi podél levobřežky a její nahrazení novými objekty. Vítám, že tato vize výstaviště, která nám byla na radě města v roce 2019 představena, uvažuje o areálu výstaviště nikoliv už jako bariéře, ale jako o integrální součásti města s moderní zástavbou i podél levobřežky. U té se rovněž předpokládá její proměna na městskou třídu s omezeným počtem jízdních pruhů, chodníky na obou stranách a pásem zeleně na straně výstaviště.

Proměna současné levobřežky na městkou třídu v úseku od křižovatky u Dlouhého mostu ke sportovní hale rovněž na městskou třídu je důvodem, proč jsem byl vždy v radě města skeptický k prodeji nebo směně městských pozemků. Je zásadní výhodou vlastnit pozemky, které budou mít roli při transformaci levobřežky a křižovatky u Dlouhého mostu.

Zdroj: Město a voda, ateliér A8000

Ostatně to doporučuji i současné koalici. Nezbavovat se v tomto prostoru zatím městských pozemků a celé území transformovat podle připravených, spolu ladících konceptů, které už existují. Po dokončení východního obchvatu města silnicí D3 se otevře okno příležitostí pro realizaci těchto rozsáhlých změn v dopravě, včetně řešení křižovatky u Dlouhého mostu, což doposud nebylo možné. Bude-li i nadále platit rozhodnutí Výstaviště České Budějovice, a. s., realizovat koncept rozvoje od Atelieru 111 Architekti, změní se rovněž Husova třída. V předpolí výstaviště by měl vzniknout solitérní výrazný objekt a s dalším plány počítají přímo podél Husovy třídy. Na její opačné straně se připravovala rozsáhlá soukromá investice, která, pokud se povede, přinese nové ubytovací kapacity. Což je pro výstaviště, které se mimo jiné chce věnovat i pořádání kongresů „bonus“ navrch.

V době, kdy nám byla vize výstaviště prezentována v radě města, se diskutovala možnost, že by se právě do onoho solitéru u křižovatky Husova-Na Dlouhé louce mohly dislokovat některé radniční odbory a útvary. Pro mimo jiné hovoří očekávaná transformace levobřežky a křižovatky, čímž se objekt stane dopravně dobře obslužným pro všechny druhy dopravy. Nemluvě o tom, že ve čtvrtích města ležících na levém břehu Vltavy žijí desítky tisíc obyvatel, který musí kvůli čemukoliv „úřednímu“ do centra města.

Autor: Atelier 111 Architekti