Vyberte stránku

Tisková zpráva, České Budějovice, 19. 2. 2024

Juraj Thoma, dlouholetý úspěšný primátor Českých Budějovic, se bude ucházet o podporu voličů v nadcházejících senátních volbách. Podporuje jej mateřské politické hnutí Občané pro Budějovice a politické hnutí Starostové, se kterým Občané pro Budějovice spolupracují již od svého vzniku v roce 2010 na komunální úrovni v Budějovicích a v minulosti úspěšně i při senátorské volbě Jiřího Šestáka. Obě hnutí oznámila jméno společného kandidáta krátce po podpisu memoranda o spolupráci v krajských volbách.

Senátní volby proběhnou ve volebním obvodě č. 14 (České Budějovice) spolu s krajskými volbami na podzim letošního roku. Přesný termín voleb teprve vyhlásí prezident republiky. Už teď ale Budějovice znají prvního senátního kandidáta. 

Juraj Thoma je zkušeným komunálním politikem, členem českobudějovického zastupitelstva je již od roku 1998. Ve letech 2006-2014 byl primátorem města, v letech 2002–2006 a 2018–2022 zastával funkci 1. náměstka primátora. Zkušenost má Thoma také z krajského zastupitelstva, kde působil hned po zřízení krajů v letech 2000-2004. V letech 2008-2014 reprezentoval českou samosprávu také ve Výboru regionů EU v Bruselu. Nyní nabízí občanům reprezentaci regionu v Senátu Parlamentu České republiky. 

Politiku a veřejnou správu vnímá Thoma dle svých slov jako poslání. „Jsem skutečně vděčný za to, že mám tu možnost věnovat se službě Budějovicím a jejich občanům. Je to skvělá práce a mám ji skutečně rád. Vděčný jsem nejen za úspěšné projekty, ale i za všechny obtížné situace, kdy bylo nezbytné přijmout složitá a náročná rozhodnutí a přijmout za ně osobní odpovědnost. K tomu musí mít člověk určitou osobní odvahu“, říká Thoma ke své práci na radnici. Namátkou uvádí své nejdůležitější kroky ve vedení města jako např. přípravu tzv. Zanádražní komunikace nebo propojky M. Horákové – Strakonická, kterou se povedlo realizovat navzdory vleklým soudním sporům. Úspěšně prosadil opatření, které zamezilo vjezdu vozidel nad 6 tun do širšího centra města, které jejich náporem léta trpělo. „Bylo to vlastně jednoduché opatření, kterým se značkami vytvořila zóna kam auta nad 6 t nesmí. Divil jsem se tehdy, proč to už někoho nenapadlo dávno,“ dodává. V roce 2009 se díky intenzivní komunikaci se starosty okolních obcí Thomovi podařilo dosáhnout složité dohody o trase dálnice D3, jejíž výstavbu v okolí Českých Budějovic konečně stát v tuto chvíli dokončuje. Vedle dopravních staveb připomíná Thoma i méně známé projekty kritické infrastruktury. V letech 2007-2008 stál Thoma za vybudováním záložního zdroje pitné vody, který město potřebovalo pro případ kolapsu na vodárenské soustavě v jižních Čechách. 

V době Thomova primátorování připravilo město investice z evropských dotačních programů v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to především na sídlištích na levém břehu Vltavy.  Při stavbách veřejných budov prosadil Thoma formu veřejných architektonických soutěží, z nichž první a rovnou oceňovanou je novostavba Komunitního centra Máj z let 2010 až 2014. Nejrozsáhlejším takovým projektem je bezesporu aktuálně probíhající rekonstrukce a dostavba KD Slavia. Jeden ze symbolů města byl tři desetiletí zahalen jakousi kletbou, protože všechny pokusy o jeho revitalizaci skončili bez výsledků. To se podařilo zlomit vyhlášením architektonické soutěže vedené formou soutěžního dialogu: „Bylo to vůbec poprvé, co jsme ve městě tuto formu soutěže použili. Od počátku jsem si věřil, že tentokrát všechno dotáhneme až do samotné stavební realizace. A podařilo se. Zlomil jsem tím onu kletbu, která se nad Slavii vznášela a která dusila i další velké investice“ vzpomněl Juraj Thoma na práci na pětiset milionové investici. „S velkou radostí sleduji pokračování projektů na úpravu nábřeží Malše a na využití Vltavy k rekreaci. Přesvědčit ostatní o smyslu projektů jako Sluneční ostrov na Jiráskově nábřeží nebo úpravu Zátkova nábřeží v centru nebylo jednoduché. Prvotní nezájem či dokonce odpor některých občanů a politiků se podařilo změnit nejen dobře připravenou studií Město a voda, ale také konkrétními jednoduchými kroky jako např. vybudováním mol na řekách nebo odstranění zbytečných zábran v okolí řek,” uvádí Thoma jako příklad úspěšné politiky zaměřené i na drobné detaily ve veřejném prostoru. 

Juraj Thoma je ideovým otcem a politickým garantem úspěšné kandidatury Českých Budějovic na titul Evropské hlavní město kultury 2028. „Jsem hrdý na to, že jsem byl vizionářem a politickým garantem největšího rozvojového projektu v Českých Budějovicích, potažmo v kraji, od roku 1989, naší úspěšné kandidatury na získání prestižního titulu Evropské hlavní město kultury 2028. Vše to začalo jednou sms zprávou z 13. 11. 2019! Spolupracoval jsem se skvělými mladými lidmi, což mě naučilo, mimo jiné, respektu k jejich názorům. Jsem přesvědčen, že respekt k jejich názorům byl základním kamenem našeho úspěchu,“ zdůrazňuje Juraj Thoma.

Ze starších rozhodnutí si Thoma cení především plošného zákazu hazardu v roce 2011. České Budějovice tehdy přijalo revoluční obecně závaznou vyhlášku jako jedno z prvních měst v republice. „Bylo to správné rozhodnutí, dospěl jsem k němu po mnoha diskuzích s policií a se specialisty na závislosti. Šílené příběhy rodin a jednotlivců, kterým provozovatelé hazardu zničili vztahy i životy. Jsem hrdý na to, že jsme tehdy neustoupili hazardní lobby,” připomíná tehdejší vypjatou atmosféru Thoma.

Práce Juraje Thomy se otiskla i na krajské úrovni. Vedle svého působení v krajském zastupitlestvu připomíná také svou dlouholetou práci v Jihočeském vodárenském svazu, který vyrábí a distribuuje pitnou vodu nejenom pro Budějovice, ale i velkou část Jihočeského kraje. „Byla to mimo jiné jedinečná příležitost, jak se potkávat s jihočeskými starostkami a starosty a pochopit problémy kraje i jejich optikou“, říká. Právě ve schopnosti reprezentovat skutečné problémy jihočeských měst a obcí v Senátu vidí Thoma největší smysl své kandidatury. “V tom vidím i svoji misi v senátu. V Senátu mají podle mého názoru místo místních podnikatelů nebo celebrit všeho druhu usednou spíše úspěšní komunální politici, kteří stáli léta v čelech obcí a měst. Oni jsou totiž skutečně jediní, kteří mají autentickou zkušenost s dopady zákonů a vládních rozhodnutí na život obcí a jejich obyvatel“ uzavírá kandidát na senátora Juraj Thoma.

Juraj Thoma se narodil 19. února 1969 v Nitře, která je partnerským městem Českých Budějovic. V letech 1987 až 1992 studoval archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal magisterský titul. Poté pracoval jako archeolog, zpočátku v Národním památkovém ústavu a posléze v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Realizoval desítky archeologických výzkumů v Budějovicích a v celém Jihočeském kraji. Je autorem či spoluautorem pěti  monografií  a řady odborných statí. Od roku 1998 je členem městského zastupitelstva v Budějovicích. Je ženatý. Manželka Zuzana je úspěšnou archeoložkou.